EU-Parlamentet har proklameret, at fra 2035 skal det kun være tilladt at udbyde 0-emissionsbiler. Det bliver udlagt som, at benzin- og dieselbiler vil blive forbudte, men så enkelt bliver det ikke.
https://jyllands-posten.dk/biler/ECE14533374/benzin-og-dieselbiler-bliver-forbudt-i-eu-i-2035/

Der forskes intenst i alternative brændstoffer, og et eksempel på dette kan ses i information fra dette firma Obrist Group https://www.obrist.at/technologies/
aFuel® Animation

Anlægget er planlagt til at indvinde CO2 og producere metanol, som kan bruges for tilsætning til benzin og diesel, og ved tilsætning af 3-5% kan opnås en emissionsreduktion for en hybrid, som overgår den samlede emission fra en ren batteribil – ifølge firmaet udsagn – når man tager elbilens samlede produktionsemission med i regnestykket.

Skriv et svar

Kan du regne det ud er du sikkert ikke en robot. Desværre nødvendigt for at undgå spam *