Generelt

julegaard den 26. marts 2018

Smøreolien der kan bruges til det hele finde ikke. Langt de fleste smøreolier består af en grundolie, også kaldet en baseolie, hvortil tilsættes additiver.

Fortsæt med at læse om Fremstilling af smøreolier

julegaard den 6. juli 2016

Ofte kommer spørgsmålet; “Er den syntetisk?”, når der bliver spurgt til kvaliteten på en motorolie. Reelt er spørgsmålet irrelevant da en moderne motorolie i dag altid er ‘syntetisk’ i en eller anden grad, og at det i det væsentligste er motoroliens specifikationer der afgør kvaliteten, og deraf hvilken baseolie(r) det er nødvendigt af bruge.

Fortsæt med at læse om Er den syntetisk?

julegaard den 25. juni 2015

Her er en video med forklaring på hvordan et spærredifferentiale virker – god fornøjelse. 

Fortsæt med at læse om Sådan virker et spærredifferentiale

julegaard den 25. juni 2015

Her er en video fra 1936 med forklaring på hvordan et gear virker – god fornøjelse.

Fortsæt med at læse om Sådan virker et gear

julegaard den 25. juni 2015

Her er en video fra 1937 med forklaring på hvordan et differentiale virker – god fornøjelse.

Fortsæt med at læse om Sådan virker et differentiale

julegaard den 6. juni 2014

Spørgsmål: Hej. Jeg har fornyligt købt en slibesten med henblik på at få slebet mine køkkenknive. I brugsanvisningen til slibestenen står der at det bedste resultat opnås ved påføring af olie på slibestenen i forbindelse med slibning. Hvilken type olie bør man anvende i denne sammenhæng? Jeg ser frem til et svar. Mange venlige hilsner […]

Fortsæt med at læse om Olie til slibesten

julegaard den 19. september 2008

Spørgsmål: Tillad mig et lidt specielt spørgsmål angående smøring af pladespillere. Jeg er journalist på Randers Amtsavis og Århus Stiftstidende men driver på filantropisk basis et lille hobby-websted: http://home6.inet.tele.dk/pedipsen/Audio/index.html hvor folk kan få gratis råd og vink om pladeafspilning og brug af pladespillere. Med mellemrum får jeg spørgsmål om smøring af dit og dat, og […]

Fortsæt med at læse om Kunsten at smøre en pladespiller

julegaard den 21. juni 2007

[Dette er en bearbejdet artikel fra Opfindelsernes bog II1, som er interessant ved at den omhandler råoliens tidlige historie. Tekst i [ ] parentes er tilføjelser eller kommentarer. Visse ældre begreber og ord er ændret til nutidige, bl.a. olie som oprindeligt er stavet “olje” samt der er link til artikler på Wikipedia.] Forekomst, Dannelse og Udvinding Jordolie, stenolie […]

Fortsæt med at læse om Petroleum eller Stenolje

julegaard den 19. juni 2007

Det er pudsigt hvordan et forældet begreb som “syrefri vaselineolie” kan hænge sådan ved, og søges på nettet får man da også en del hits, men nærmere eftersyn af de bagvedliggende produkter viser nogle kvaliteter som er væsentlig anderledes fra det oprindelige begreb. Nutidige “syrefri vaselineolie” skal snarere kaldes paraffinolie af farmakopé kvalitet eller mere rettelig “Medicinsk Hvid Olie”. Det er også ofte at jeg har fået stillet spørgsmålet om en […]

Fortsæt med at læse om Syrefri vaselineolie

julegaard den 16. juni 2007

Velkommen til Olieguiden. Dette er mit første indlæg til denne blog, og meningen med denne er at have et sted, hvor jeg kan samle min viden om olieprodukter, deres anvendelse og tilhørende specifikationer. Mange års arbejde i oliebranchen har givet mig en stor indsigt og mulighed for at indsamle data og kommentere på brugen af olieprodukter. Dette kan være om smøremidler […]

Fortsæt med at læse om Hej Verden!