Råolie

julegaard den 21. juni 2007

[Dette er en bearbejdet artikel fra Opfindelsernes bog II ((Kilde: Opfindelsernes bog II ved André Lütken og Helge Holst under medvirkning af fagmænd. København og Kristiania Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag # MCMXIII [1913])), som er interessant ved at den omhandler råoliens tidlige historie. Tekst i [ ] parentes er tilføjelser eller kommentarer. Visse ældre begreber og ord er ændret til nutidige, bl.a. […]

Fortsæt med at læse om Petroleum eller Stenolje