Spørgsmål:
Hvis kølervæsken på min bil er målt til ÷26 °C i frysepunkt, og temperaturen bliver lavere end det, er der så risiko for, at der sker frostsprængning af enten motor eller køler?

Svar:
Frysepunkt på minus 26 °C er en typisk frostbeskyttelse når kølervæsken består af ca. 40% ethylenglykol, hvilket er normalt for indholdet i en forblandet (premix) kølervæske. Derfor er der rigtig mange biler som kører rundt med denne beskyttelse, og som er blevet udsat for lavere temperaturer ved f.eks. en vinterferietur til Norge eller Sverige, hvor frostgrader på minus 30 til minus 40 ikke er ualmindelige. Hvis denne kombination var en risiko for frostsprængning ville der have været rapporteret om en lang række af havarier fra danskere på skiferie i Norden, hvilket ikke har vist sig i praksis.

Hvorfor er det så, at der ikke sker frostsprængning, når frostbeskyttelsen er på minus 26 °C og udetemperaturen er på minus 35 °C?

Kølervæske blandinger går ikke hen og bliver fast på samme måde, som vand gør det, når udsat for temperaturer lavere end deres frysepunkt. Når vand fryser udvider dets volumen sig ca. 9%.
Når kølervæske kommer ned på sit frysepunkt begynder der at dannes iskrystaller, som forlader væsken, og derved gør væskedelen mere koncentreret og hermed lavere frysepunkt.
En yderligere sænkning af temperaturen vil medføre yderligere krystallisering indtil der dannes en tyk isgrød. Dannelse af isgrød gør, at kølervæsken kan flyde mens der dannes iskrystaller, hvorved risikoen for frostsprængning i praksis er elimineret da udvidelsen optages af systemets indbyggede ekspansionsbeholder.

Dog er der stadig risiko for andre skader pga. manglende køling som følge af den nedsatte væskestrømning, hvorfor den bedste beskyttelse generelt set er ned til kølervæskens frysepunkt.