Smøreolien der kan bruges til det hele finde ikke.
Langt de fleste smøreolier består af en grundolie, også kaldet en baseolie, hvortil tilsættes additiver.

Baseolier

Baseolier er for det meste fremstillet ud fra råolie. Alt efter den anvendte råolie og raffineringsprocessen inddeles de fremkomne baseolier i forskellige grupper ud fra deres kemiske struktur eller egenskaber.
Klassisk kan baseolier opdeles om de er mineralske eller syntetiske, hvor de mineralske er et resultat af en raffinering mens de syntetiske er et resultat af en kemisk proces, en syntese.
Mineralske olier opdeles klassisk i 3 hovedgrupper; paraffinske, naftenske eller aromatiske på baggrund af deres overvejende kemiske struktur.

Paraffinske baseolier er oftest at foretrække til smøreolie pga. deres temperaturstabile viskositetsegenskaber modsat tidligere, hvor de naftenske var at foretrække pga. de naturlige rensende egenskaber og flydeevne ved lave temperaturer. Moderne additivteknologi har ændret på det forhold.

Grundet de stadigt stigende krav til især automotive motor- og gearolier anvendes der mere og mere såkaldt syntetisk baseolie. De fremstilles enten ved hydrokrakning af mineralsk baseolie eller syntese af ethylen eller naturgas.
Formålen ved at bruge såkaldt syntetisk baseolie er at opnå smøreolier som er mere temperaturstabile, har lavere fordampelighed og giver mindre friktionstab. De såkaldte syntetiske baseolier er en forudsætning for moderne smøremidler selvom de er dyrere at producere. Se indlægget ‘Er den syntetisk?‘ for yderligere kommentarer om ‘syntetisk’ smøreolie.

Additiver

Baseolierne tilsættes additiver i nøje afvejet mængde for at forbedre eller tilføre nye egenskaber til smøreolien. Da de smøretekniske udfordringer er højst forskellige, må man vælge forskellige additiver for at opfylde de forskellige krav. En smøreolies additivindhold kan ligge mellem 0 og 30%.

Typisk additivindhold, masse % i udvalgte smøreolier
OlietypeMasse %
Marine cylinderolie25-30
Multigrad motorolie20-25
Marine motorolie15-20
ATF olie10-15
Gasmotorolie10
Auto gearolie5-10
Smørefedt3-5
Hydraulikolie1
Procesolie0

En tilfældig valgt smøreolie vil derfor opfylde visse krav, men samtidig være udelukket fra at kunne opfylde andre krav, og eventuel være direkte skadelig.

Eksempler på additiver

Kort beskrivelse af typiske additiver
AdditivtypeEngelsk betegnelseFunktion
SlidbegrænsendeAnti-wear (AW)Virker ved at afsætte en tynd slidbeskyttende hinde på metaloverfladen. Er samtidig også rust- og korrosionsbeskyttende.
Anti-iltningAnti-oxydantHæmmer oliens reaktions med ilt og forlænger oliens levetiden.
RenholdendeDispersantHolder sodpartikler opslemmet i olien og forhindrer sammenklumpning
RensendeDetergentHindrer afsætning af iltet olie på varme overflader
HøjtryksExtreme Pressure (EP)Slidbeskyttende ved høje belastninger
SyreneutraliserendeAcid neutralizerModvirker sure forbindelser som kommer ved forbrænding
Anti-rustRust-inhibitorBeskytter mod rustdannelse ved evt. kondens
SkumdæmpendeAnti-foamHæmmer dannelse af skum på oliens overflade
FarveColourTilsættes som identifikation på olietype, f.eks. ATF olie som oftest er rød

 

Skriv et svar

Kan du regne det ud er du sikkert ikke en robot. Desværre nødvendigt for at undgå spam *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.