Ofte kommer spørgsmålet; “Er den syntetisk?”,
når der bliver spurgt til kvaliteten på en motorolie.
Reelt er spørgsmålet irrelevant da en moderne motorolie i dag altid er ‘syntetisk’ i en eller anden grad, og at det i det væsentligste er motoroliens specifikationer der afgør kvaliteten, og deraf hvilken baseolie(r) det er nødvendigt af bruge.

Spørgsmålet er forståeligt nok, da oliebranchen i mere end 40 år har brugt begrebet ‘syntetisk’, når den i marketing øjemed har skulle beskrive med et enkelt begreb et produkts fortræffeligheder i forhold til traditionelle ‘mineralske’ produkter.
Mon ikke det er på tide, at konfrontere det fortærskede udtryk ‘syntetisk’, som ofte giver mere forvirring end forklaring?

Er ‘syntetisk’ godt eller dårligt

Selve begrebet ‘syntetisk’ har også en dobbeltsidethed. I videnskabelig sprogbrug er syntetiske stoffer et resultatet af en kemisk proces (syntese) der ved målbevidst udførelse af kemiske reaktioner frembringer et eller flere substanser. I dagligt sprog har ordet dog fået en klang af kunstigt, modsat naturligt. I nogle sammenhænge bruges ordet endda nedsættende om det, der opleves som uægte som f.eks. syntetisk smag.

Men fordi der ikke er nogen nem måde at forklare de forskellige typer af ‘syntetiske’ olier på, lever begrebet lystigt videre i diverse produktbeskrivelser og salgsmaterialer, som afhængig af forfatterens forståelse kan være i mere eller mindre grad i strid med god markedsføringskik. Brug af ordet ‘syntetisk’ afhænger også af det land, hvori produktet markedsføres da det bl.a. i Tyskland ikke er tilladt at kalde et produkt for ‘syntetisk’ med mindre baseolien direkte er frembragt ved en syntese i modsætning til en krakning. I USA skelner man ikke mellem frembringelsesmetoden, hvilket også medvirker til at øge forvirringen.

API baseolie grupper

Fagfolk imellem bruges begrebet ‘syntetisk’ meget lidt da oliebranchen for længst har valgt at omtale baseolier typer efter de såkaldte ‘API Base Oil Groups’. Dog alligevel er der forvirring, da der er fremkommet pseudo-grupper med baseoliekvaliteter som ligger imellem de definerede API grupper. Derudover er fremkommet en baseolietype fremstillet efter GTL-princippet som bl.a. Shell markedsfører under betegnelsen ‘PurePlus Technology‘.

API Base Oil Groups

GroupSulfur, Wt %SaturatesVIMarketing term
I>0.03and/or<9080-119Mineralsk
II≤0.03and≥9080-119Mineralsk el. Syntetisk
III≤0.03and≥90≥120Syntetisk el. Hydrokrakket
IVAll Poly-Alpha-Olefins (PAOs)Fuldsyntetisk
VAll Stock Not Included in Groups I-IV
(Pale Oils and Non-PAO Synthetics)
Special baseolie
(syntetisk)
Den officielle opdeling i baseoliegrupper som defineret ved API 1509

Engelsk beskrivelse af den enkelte API baseolie gruppe kan findes her.


Marketing benævnelse af baseolier

Med en opfordring til at udbrede brugen af betegnelsen for API baseolie grupper i produktbeskrivelser, er her et bud på hvordan de enkelte baseoliekvaliteter kan benævnes i markedsføringssammenhæng.

Marketing termer for brug af API baseoliegrupper

GroupMarketing termTeknisk beskrivelse
IMineralskMineralsk solvent-raffineret Group I baseolie
I+MineralskMineralsk hårdt solvent-raffineret Group I baseolie
IISynteficeretSynteficeret brintbehandlet Group II baseolie
II+SyntetiskSyntetisk let hydrokrakket Group II baseolie
IIISyntetiskSyntetisk hydrokrakket Group III baseolie
III+SyntetiskSyntetisk hårdt hydrokrakket Group III baseolie
GTLSyntetiskSyntetisk GTL-fremstillet Group III baseolie
IVFuldsyntetiskFuldsyntetisk PAO Gruppe IV baseolie
VSpecial baseolieAfhænger af den udvalgte baseolie
Udvidet gruppering og beskrivelse af baseoliegrupper ift. API Base Oil Groups

Engelsk beskrivelse af fremstillingsmetoder for baseolie kan findes i denne bog.


Synteficeret

Kendetegnet for Group II baseolietype er, at de er fremstillet ved katalytisk brintbehandling (hydrogenation) for at fjerne uønskede komponenter. Da kvaliteten af den fremstillede baseolie i mere eller mindre grad kan bære præg af eller har opnået en bestemt egenskab som er tæt på at være lig ‘syntetisk’ anbefales at bruge begrebet ‘Synteficeret baseolie’ for at kunne adskille denne baseoliegruppe markedsføringsmæssigt.

1 kommentar til Er den syntetisk?

Skriv et svar

Kan du regne det ud er du sikkert ikke en robot. Desværre nødvendigt for at undgå spam *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.