Generelt

julegaard den 19. september 2008

Spørgsmål: Tillad mig et lidt specielt spørgsmål angående smøring af pladespillere. Jeg er journalist på Randers Amtsavis og Århus Stiftstidende men driver på filantropisk basis et lille hobby-websted: http://home6.inet.tele.dk/pedipsen/Audio/index.html hvor folk kan få gratis råd og vink om pladeafspilning og brug af pladespillere. Med mellemrum får jeg spørgsmål om smøring af dit og dat, og […]

Fortsæt med at læse om Kunsten at smøre en pladespiller

julegaard den 21. juni 2007

[Dette er en bearbejdet artikel fra Opfindelsernes bog II1, som er interessant ved at den omhandler råoliens tidlige historie. Tekst i [ ] parentes er tilføjelser eller kommentarer. Visse ældre begreber og ord er ændret til nutidige, bl.a. olie som oprindeligt er stavet “olje” samt der er link til artikler på Wikipedia.] Forekomst, Dannelse og Udvinding Jordolie, stenolie […]

Fortsæt med at læse om Petroleum eller Stenolje

julegaard den 19. juni 2007

Det er pudsigt hvordan et forældet begreb som “syrefri vaselineolie” kan hænge sådan ved, og søges på nettet får man da også en del hits, men nærmere eftersyn af de bagvedliggende produkter viser nogle kvaliteter som er væsentlig anderledes fra det oprindelige begreb. Nutidige “syrefri vaselineolie” skal snarere kaldes paraffinolie af farmakopé kvalitet eller mere rettelig “Medicinsk Hvid Olie”. Det er også ofte at jeg har fået stillet spørgsmålet om en […]

Fortsæt med at læse om Syrefri vaselineolie

julegaard den 16. juni 2007

Velkommen til Olieguiden. Dette er mit første indlæg til denne blog, og meningen med denne er at have et sted, hvor jeg kan samle min viden om olieprodukter, deres anvendelse og tilhørende specifikationer. Mange års arbejde i oliebranchen har givet mig en stor indsigt og mulighed for at indsamle data og kommentere på brugen af olieprodukter. Dette kan være om smøremidler […]

Fortsæt med at læse om Hej Verden!